Hakkımızda

İstanbul Bisiklet Derneği olarak hedefimiz daha yaşanabilir kentler için bisikletli yaşamı desteklemek ve gelecek nesillere temiz çevre ve yaşanabilir şehirler bırakmaktır. Sağlıklı yaşam ve temiz çevre oluşumuna katkı sağlamak, insanların bisikleti sadece bir eğlence veya gezi aracı değil şehir içi ulaşım için kullanmaları yolunda çalışmalar yapmaktır.

Hedeflerimiz

İstanbul Bisiklet Derneği, sürdürülebilir ulaşım ve kentsel gelişim konularında çalışan bir dernek olarak Türkiye genelinde çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda, İstanbul Bisiklet Derneği İstanbul merkezli ve yerel yönetimler ve bakanlıklarla çalışarak hava kirliğini azaltmayı, halk sağlığını iyileştirmeyi, güvenli ve kolay erişilen toplu ulaşım sistemleri ve kamusal alanlar oluşturulmasını hedefler.

Stratejilerimiz

İstanbul Bisiklet Derneği “pozitif değişim” yaratmayı hedefleyerek sonuçlara ulaşmaya çalışır. İstanbul Bisiklet Derneği Türkiye karar alıcılar, devlet yetkilileri ve mühendisler için kapasite geliştirici çalışmalar yaparak kent içi ulaşımın gelişimine katkıda bulunur. Bu doğrultuda en iyi uygulamaların paylaşıldığı çalıştaylar, uluslararası konferanslar, sempozyumlar ve çalışma gezileri düzenler.

Uzmanlık Alanlarımız

İstanbul Bisiklet Derneği Kent içi ulaşıma sorunlarına Bisikletle sürdürülebilir çözümler üretiyor.” İstanbul Bisiklet Derneği Türkiye’nin hedefleri arasında bir “referans” sivil toplum örgütü olmak ve ulusal yönetim, yerel yönetimler ve diğer paydaşlar için sürdürülebilir ulaşım konusunda önemli bir kaynak olmak yer almaktadır.

Bisikletin Faydaları

 • Yakıt kullanımını, hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak
 • Halk sağlığını iyileştirmek
 • Enerji verimliliğinin sağlamak
 • Toplu taşıma araçlarının etkin şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Erişilebilirliği, yol güvenliği ve halk güvenliği iyileştirmek

Karayolunda Bisiklet

 • Bisiklet motorsuz bir Taşıttır.
 • Sürücü için Ehliyet ve Taşıt için Plaka gerekmez.
 • Bisiklet yolu olan yerlerde karayolunda sürülemez.
 • Karayolunda en sağ şeridi kullanır.
 • Karayolunda ikiden fazla bisiklet yan yana sürülmez.

Uzmanlıklar

 • Entegre Toplu Taşıma
 • Bisikletli Yaşam
 • Güvenli Bisiklet Park Yeri Projeleri
 • Bisiklet Kiralama Sistemleri
 • Sosyal Sorumluluk Turları

Çalışmalar

 • Pozitif Değişim
 • Proje Geliştirme
 • Politika Geliştirme
 • Kapasite Geliştirme
 • Teknik Yardım